Om rettstilstanden på fosterhjemsområdet. Hva er utfordringene?

Les professor ved Universitetet i Oslo, Kirsten Sandbergs presentasjon her.