Ulike forståelser av hvem fosterbarna er og hva fosterhjem skal være

Les forsker Elisabeth Backe-Hansens presentasjon her.

Se foredrag av Elisabeth Backe-Hansen her: