Er fosterforeldre hjelpeløse hjelpere? Brobygging som bidrag til fosterhjemsomsorgen.

Les prosjektleder i Norsk Fosterhjemsforening Åse L. Larsens presentasjon her.

Se foredragen av prosjektleder i Norsk Fosterhjemsforening Åse L. Larsen og medutvikler av Brobyggerprogrammet, Heidi Hansen, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO her: