Redigering av hjemmesiden

Sist oppdatert: 23.5.2016

Hei alle!

På denne siden vil dere se flere videoer av hvordan man redigerer hjemmesiden. Vi håper at dette vil gjøre redigering enklere for dere. Videoene lastes opp via Vimeo og er passordbeskyttet. Benytt passordet for tillitsvalgte 🙂

Ikke del disse videoene videre. De er kun ment for tillitsvalgte i Norsk Fosterhjemsforening.

Vi er veldig takknemlig for tilbakemelding, så send en mail og si i fra hvis noe er uklart / ønskes annerledes eller om dere savner en fremvisning.

Her ser dere:

  • Hvordan logge seg inn
  • Hvordan finne egne sider
  • Hvordan redigere eksisterende tekst

Her ser dere:

  • Omgjøring av et WORD dokument til PDF fil.

Her ser dere:

  • Laste opp en PDF fil.