Tidslinje for valgkomiteens arbeid under landsmøteår

 • Innen 1. februar

  Hvem i Hovedstyret tar gjenvalg?

 • Innen 1. mars

  Skjema sendes ut til alle fylkesforeninger

 • Innen 15. april

  Innsendelse av forslag

 • Organisasjonskurs

  Valgkomiteen gjennomfører intervjuer

 • Etter dette:

  Valgkomiteen jobber med å finne kandidater - de kan fortsatt rådføre seg med fylkesforeningerne

 • 8 uker før Landsmøtet

  Siste frist