Regionkontakter 2020-2022

Region Nord: Helle Christensen
Region Midt: Inge Kirknes
Region Øst: Merete Skaarud
Region Sør: Stig Christophersen
Region Vest: Gunnel Broshaug

Hensikten med å utse styremedlemmer i hovedstyret som har et særskilt ansvar for fylkeslagene pr. region  er:
– Norsk Fosterhjemsforening skal fremstå som en enhetlig organisasjon med fylkesforeninger
– Det skal være god flyt av informasjon mellom foreningens ledd.

Kontaktpersonen skal minske eventuell avstand mellom fylkesforening og Norsk Fosterhjemsforening sentralt

Retningslinjer og oppgaver for regionkontakter:
•Er tilgjengelig for oppklaring og støtte for fylkesstyre på e-post og telefon
•Kan bistå fylkesforening ved uklarheter/uenigheter innad i fylkesstyret, eventuelt veilede for videre prosesser
Regionkontakter:

Regionmøter