ORGANISASJONSKURS 2012

Organisasjonskurs 2012 ble avholdt på First Hotel Ambassadeur i Drammen 20. – 22. april 2012

PRESENTASJONER
NOU om det biologiske prinsipp. Utvalgets diskusjoner og anbefalinger.
Frivillig sparing til pensjon for medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening

Presentasjon fra Norsk Fosterhjemsforening Buskerud
Presentasjon fra Norsk Fosterhjemsforening Hordaland
Presentasjon fra Norsk Fosterhjemsforening Finnmark
Presentasjon fra Norsk Fosterhjemsforening Oppland
Presentasjon fra Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag
Presentasjon fra Norsk Fosterhjemsforening Østfold
Evalueringsskjema og skjema for fordeling av reiseutgifter for deltakerne på organisasjonskurset i Drammen.

Tillitsvalgtsmappe og forslag fra Buskerud på ny tillitsvalgtsmappe – arbeidsfordeling

Tillitsvalgtsmappen er ikke oppdatert og trenger en oppfriskning.
Forenkling av tillitsvalgtsmappe og forslag til ny tillitsvalgtsmappe er satt opp på organisasjonskurs under regionsmøte lørdag som forslag til tema.

Det skal informeres om tilbud om pensjonsforsikring for Norsk Fosterhjemsforenings medlemmer på organisasjonskurset. Hovedstyret behandlet saken i HS-møte 09. – 11. mars. Saksfremlegg om pensjonsforsikring anbefales å skrives ut før organisasjonskurset.

Sett av datoen og bestem antall tillitsvalgte fra fylket som skal delta.

Klikk på linken organisasjonskurs 2012 for mer informasjon.

Seinvitasjon med generell informasjon, program og påmeldingsskjema.