Landsmøtet 2019

Til informasjon:

Landsmøtet 2019 ble avholdt 25. -27. oktober 2019 i Vestfold.

Protokoll Landsmøte 2019

Invitasjon Landsmøte 2019

Saksfremstilling Landsmøtet 2019

Vedlegg til saksfremstilling til landsmøtet 2019: