Kalender 2020

JANUARKontingentrefusjon 4. kvartal

Medlemsfakturering

FEBRUAR5. februar: Hovedstyremøte

Årsmøter i fylkene avsluttes innen utgangen av februar

MARS19. mars: Frist for søknad hos Sparebankstiftelsen

Purring 1 sendes ut

APRIL15. april: Frist for søknad hos
Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU)
Kontingentrefusjon første kvartal

17. april: Hovedstyremøte

18.-19. april: Organisasjonskurs

MAIPurring 2 sendes ut

7.-8. mai: Fosterhjemskonferanse i Oslo

Fylkene mottar oversikt over medlemmer som ikke betalt – til oppfølging lokalt

JUNIUbetalte medlemskontingenter meldes ut

Styremøte 3 (hvis behov)

JULISekretariatet har sommerstengt
AUGUSTKontingentrefusjon andre kvartal

27. august: Hovedstyremøte

10.-14. august: Arendalsuka

SEPTEMBER15. september: frist for søknad hos
Gjensidige Stiftelsen
OKTOBERKontingentrefusjon tredje kvartal

30. oktober: Hovedstyremøte

31. oktober: Ledersamling i Oslo

NOVEMBERStyremøte 6 (hvis behov)
DESEMBER4.-5. desember: Hovedstyremøte