Vedtekter, Handlingsplan, Etiske retningslinjer og Tiltaksplan