Ved nytt fylkesstyre

Årlig gjennomføres det årsmøte i alle fylkesforeningene. Her er en liten huskeliste over hva som skal gjøres – for å gjøre prosessen litt enklere:

  • Les Håndbok for tillitsvalgte
  • Det skal skrives ny styresammensetning som skal sendes til sekretariatet.
  • Brønnøysundregistret skal ha informasjon om nytt styre – så fort som mulig etter endt årsmøte!
  • Brukernavn og passord skal leveres til nytt styre – alle styremedlemmer i fylkesforeningene skal ha tilgang på brukernavn og passord til e-post, hjemmesiden, og andre relevante brukernavn og passord som fylkesforeningen har.
    Husk å endre passord ved behov. Endres passordet skal det gis beskjed om dette til post@fosterhjemsforening.no – dette er for at sekretariatet skal kunne oppbevare brukernavn og passord i tilfelle dette blir glemt eller borte for fylkesforeningene, samt for at sekretariatet skal kunne være mer behjelpelige.
  • Hjemmesiden må oppdateres slik at det er korrekt informasjon som ligger ute for våre medlemmer og andre interesserte.

Styremøtereferat

Fylkene bes holde styremøter jevnlig utover året for å holde seg oppdatert og ajour med informasjon i sitt fylke. Det skal skrives referat fra samtlige styremøter og alle skal sendes sekretariatet og regionleder fortløpende etter endt møte. Dette gjelder styremøter  ved oppmøte, Skype, telefon eller andre kommunikasjonsmetoder.

Mal for styremøtereferat finner du under kategorien [Maler og eksempler] under avsnittet [For møter]