Håndbok for tillitsvalgte

Denne håndboken for tillitsvalgte foreslås som et fast punkt på hvert styremøte i fylkesforeningen.

Håndboken bør leses i sammenheng med Norsk Fosterhjemsforenings vedtekter, vedlegg og linker
som det henvises til underveis i håndboken.

På intranett finner du maler og eksempler for fylkesstyrene som det henvises til gjennom håndboken
for tillitsvalgte.

Tillitsvalgte oppfordres å komme med innspill / endringer til håndboken for tillitsvalgte til
post@fosterhjemsforening.no

Håndboken vil bli oppdatert etter hvert landsmøte.

Ved henvendelse til sekretariatet kan håndboken spiralinnbindes.

Håndbok for tillitsvalgte