Nyttig informasjon om bruk av sosiale medier

Informasjon om Facebook:

  • Alle offisielle fylkesgrupper på Facebook skal være hemmelige. Gruppene skal fungere som informasjonskanal rettet mot fylkesforeningens medlemmer.
  • Gruppene skal bruke foreningens navn etterfulgt av den spesifikke fylkesforeningen. Eksempelvis ‘Norsk Fosterhjemsforening Akershus’.
  • Kontaktinformasjon skal være tilgjengelig for leserne (henvisning til webside e.l.).

Facebook gir nye muligheter tilknyttet  kommunikasjon, meningsutveksling og omdømmebygging. Samtidig kan ‘feil’ bruk av Facebook sette foreningen i et dårlig lys og svekke omdømmet. For å unngå uheldige situasjoner er det derfor viktig at de ansvarlige tenker gjennom HVA som legges ut av informasjon og bilder, og HVORFOR dette legges ut. Informasjonen vi publiserer må være i tråd med foreningens holdninger og synspunkt, slik at vi fremstår som en enhetlig organisasjon.

Til hjelp for både ansatte og tillitsvalgte har Norsk Fosterhjemsforening derfor utarbeidet retningslinjer for å sikre god bruk av Facebook. Les denne.

Vi benytter først og fremst Facebook for å:

  • synliggjøre Norsk Fosterhjemsforening
  • spre kvalitetssikret informasjon om fosterhjemsordningen
  • informere om aktiviteter og tilbud
  • legge til rette for dialog med medlemmer, tillitsvalgte og andre som følger oss

Hvem kan være medlemmer i facebookgruppen?

Det er viktig å holde medlemslistene ajourført på facebook. Det er kun betalende medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening som skal ha tilgang til facebooksiden. Medlemmene har kun tilgang til det fylket de er medlem i – det vil si at de kan ikke være medlem i to facebook grupper.

Hvordan vite dette?
Sjekk medlemslistene som sendes fra sekretariatet en gang i måneden. Der vil det være oppført aktive medlemmene i det enkelte fylke – de har tilgang til facebooksiden. På samme medlemsliste er det listet opp de medlemmene som er utmeldte. Sjekk den utmeldte listen og fjern disse fra facebookgruppen.