For fylkesstyrene

Her finner du informasjon om:

For maler og eksempler kan du trykke her.

Dokumenter å sende til sekretariatet og regionansvarlig i hovedstyret etter endt årsmøte er:

  • Underskrevet årsmøteprotokoll
  • Årsberetning (årsmelding for forrige år)
  • Årsregnskap (for forrige år)
  • Revisjonsberetning (for forrige år)
  • Aktivitetsplan (for inneværende år)
  • Budsjett (for inneværende år)
  • Bankutskrifter (for forrige år)