FOSTERHJEM – BARNAS PERSPEKTIVER

Gratis digital fagkonferanse for fosterforeldre og deres støttespillere!

Lørdag 7. november 2020 klokken 10.00 – 13.00

Arrangører: Konferansen er finansiert av Stiftelsen Wøien og arrangeres av Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), helseregion Øst og Sør i samarbeid med Norsk Fosterhjemsforening.

Bakgrunn: Det er knyttet mye spenning til det å få et nytt medlem inn i familien, det beriker, men det kan også sette et etablert familiesystem på noen alvorlige prøver. Vi vet fra erfaring og forskning at det kan være utfordrende både for fosterhjemmets egenfødte barn og for fosterbarna å gi plass og ha aksept for hverandres ulike behov. Fosterbarn har oftest med seg noen livserfaringer som har rokket ved deres grunnleggende tillit og trygghet til andre. Det går så raskt å bryte ned tillit og det tar så lang tid å bygge opp. Fosterbarnets belastende erfaringer kan komme til uttrykk på mange måter hvor noen av dem er vanskelig å forstå og akseptere.

Innhold: På denne konferansen vil både forskningsresultater og brukererfaringer ta for seg hvordan det er å være barna i familien, både den som alltid har levd i familien og den som kommer ny inn. Et egenfødt barn og et fosterbarn vil snakke om sine erfaringer, hvordan de opplever seg selv som like og ulike, se tilbake på sine erfaringer og reflektere rundt hvordan deres erfaringer kan være til hjelp for andre fosterbarn og fosterforeldre. Ungdommenes perspektiv er viktig informasjon for alle fosterhjem og fagpersoner.

Vi vil også snakke om samvær. Samvær har blitt et stadig mer sentralt tema i kritikken av norsk barnevern. Har vi for få samvær? Må vi i fremtiden endre praksisen med samværsordningene? Mye tyder på det. Hvordan kan vi bygge bro mellom fosterforeldre, fosterbarnets egne foreldre og barnevernet?