Endring av medlemskap

Har du flyttet, fått nytt telefonnummer eller skiftet e-postadressen din? Vennligst oppgi de nye endringene slik at vi har korrekt kontaktinformasjon.
  • Kundenummeret ditt er personlig og har 6 siffer. Denne finner du på faktura for årskontingent som sendes en gang i året, eller du finner den på baksiden av tidsskriftet Fosterhjemskontakt som sendes hjem til deg 6 ganger i året.
  • Har du endret ditt navn eller ønsker å endre navnet på medlemskapet så kan du oppgi nytt navn her
  • Har du endret din e-postadresse så kan du oppgi din nye e-postadresse her.
  • Har du endret ditt telefonnummer eller mobilnummer så kan du oppgi det nye nummeret her.
  • Har du flyttet kan du oppgi din nye adresse her. Fint om du opplyser endring av fylke hvis du flyttet ut av et fylke, slik at du vil få informasjon om aktiviteter og diverse annet fra fylkesforeningen i det nye fylket.
  • Har du andre kommentarer kan du oppgi dette her