Er du ungdom i fosterhjem mellom 18-24 år?

Bufdir trenger din hjelp!

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som:

  • Er mellom 18 og 24 år
  • Har bodd i fosterhjem eller
  • Har vokst opp med fostersøsken

Vi trenger din hjelp til å lage råd til barneverntjenesten om hvordan de skal gjøre en god jobb når de kommer på besøk i fosterhjem og skal snakke med alle i fosterfamilien; fosterbarna, fosterforeldrene og fostersøsken. Som takk for innsatsen, vil du få kompensasjon som brukermedvirker.

Vi trenger hjelp til å lage råd om:

  • hvordan de bør forberede seg
  • hva besøket skal handle om
  • hvordan de kan få til gode samtaler og finne ut hva som er viktig for barna, og familien og
  • hva de bør tenke over når de skal skrive ned og vurdere det de har fått vite, osv.

Høres det interessant ut? Send meg en tekstmelding på: 466 15 884, så ringer vi deg og finner ut sammen om det er noe for deg!

Vi skal lage en gruppe, som kan møtes på kveldstid, to til fire ganger i løpet av våren. Møtene vil sannsynligvis være digitale, pga pandemien.

Du vil få opplæring, så selv om du ikke har erfaring fra tilsvarende arbeid, går det helt fint.

Du vil også få en kontrakt.  I den vil det framgå hva oppdraget går ut på, hvor lenge jobben vil vare og hvilken lønn du vil få. Reglene om lønn er fastsatt i det som kalles statens godtgjøringssystem.

Vi vil gi deg en attest på at du har vært med i arbeidet, slik at du kan få det med på CV’n din.

Dette blir spennende og viktig arbeid til hjelp for mange barn og unge i fosterhjem, og hva du tenker og mener er viktig for oss når vi skal utarbeide rådene til barneverntjenesten!

Frist for å ta kontakt er 15. april.

Håper du blir med!

Hilsen Reidun i Bufdir