Bufdir skal revidere de statlige standardkontraktene

Bufdir skal revidere de statlige standardkontraktene for familie og beredskapshjem!
Norsk Fosterhjemsforening er invitert til å gi innspill på hva som bør endres i disse.

Vi ber om innspill fra dere som har erfaring med disse kontraktene, hvilke endringer som foreningen bør spille inn.
Send innspill til post@fosterhjemsforening.no