Programmet RAUSHET

Programmet RAUSHET er utviklet for å skape samarbeid mellom foreldre og fosterforeldre. Det er en mor og en fostermor som har utviklet programmet på bakgrunn av sitt gode samarbeid. Da deres felles barn selv satte ord på hvor viktig de voksnes samarbeid hadde vært for henne, gikk de sammen for å lage et program. Programmet var et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Fosterhjemsforening der fostermor var ansatt og Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO der mor var ansatt. Programmet skulle hjelpe foreldre og fosterforeldre til å samarbeide – til fosterbarnets beste.

Programmet er verdibasert. Bokstavene i ordet RAUSHET står for en verdi eller et prinsipp som er viktig i samarbeid: Respekt, Anerkjennelse, Undring, Språkbevissthet, Helhet, Empati, Tilstedeværelse. For mor og fostermor var disse verdiene og det å være rause som mennesker, helt essensielt for å stå sammen og klare å hjelpe barnet til en god utvikling.

Programmet består av tre deler: to samtaledeler og en kursdel. Første samtaledel retter seg mot foreldre når det er bestemt at barnet skal flyttes i fosterhjem. Denne individuelle støtten har fokus på det psykologiske som skjer i forelder i denne vanskelige perioden.

Andre del av samtaleprogrammet retter seg også mot foreldre. Denne delen har fokus på det relasjonelle forholdet til barnet. Samtalene gjennomføres i perioden etter at barnet har flyttet ut. Det er blant annet fokus på samvær i denne programdelen.

I kurset som retter seg mot både foreldre og fosterforeldre, læres de opp til å samarbeide om å gi barnet utviklingsstøttende omsorg.