For deg som vil

BIDRA TIL BROBYGGING

Bli en brobygger

Hvis du har/har hatt et godt samarbeid som foreldre og fosterforelder, så ønsker vi deg som brobygger i din kommune.

For deg som trenger

Hjelp med samarbeid

Er du forelder til fosterbarn, fosterforelder, eller kontaktperson i barnevernet, så kan du få hjelp til å skape samarbeid gjennom programmet.

Samarbeidsguide for fosterforeldre og barneverntjenesten

Dette er en samarbeidsguide som kan brukes av fosterforeldre og barneverntjenesten i sine oppfølgingsoppgaver. Samarbeid mellom partene ligger til grunn for at den enkeltes oppfølgingsansvar kan bli så bra som mulig.

Samarbeidsguiden tar utgangspunkt i disse viktige elementene for samarbeid: forståelsehandlingholdning og refleksjon.