Brobyggerprosjektene

ProsjektHensiktHva er gjortMed støtte fra
Bro mellom foreldre og fosterforeldreÅ utvikle et program for å få foreldre og fosterforeldre til å samarbeide.
Programmet bygger samtidig foreldre for å bli gode for seg selv, fosterbarnet og fosterhjemmet
Det ble utviklet samtalemanualer for å skape interaksjon og dialog med foreldre som har mistet omsorgen for barnet sitt.
Det ble utviklet kursmanual for å intervenere mot foreldre og fosterforeldre og skape samarbeid
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Brobygging i fylkeneÅ gjennomføre en prøveimplementering for brobygging i et fylke.Prosjektet ble gjennomført i Møre og Romsdal. Det ble utviklet en manual for implementering og drift av programmetExtraStiftelsen
Brobygging i landetÅ bidra til at brobyggerprogrammet blir mer kjent og tilgjengelig og til å videreutvikle programmetPågående prosjekt der denne websiden er blitt utviklet.ExtraStiftelsen
RaushetspliktÅ trekke barnevernet inn i brobyggerprogrammet som den viktigste støttespiller for foreldre og fosterforeldre.Pågående prosjekt der det skal utvikles et program for barneverntjenesten.
Programmet skal ha fokus på samarbeid mellom de voksne og samvær for fosterbarnet.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.