– Elizabeth gir meg glede i livet

Bjørg (88) stråler når hun snakker om å være fosterbestemor for Elizabeth. – Det er så koselig når Elizabeth kommer innom i langfri og etter skoletid for å prate. Jeg tror det er enda hyggeligere for meg enn for henne, sier Bjørg.

– Jeg er heldig som har fått en fosterbestemor jeg kan stikke innom når jeg trenger en go`prat, Vi som er fosterbarn føler oss ofte alene i verden. Da er det trygt og godt å besøke bestemor. Det var ikke så lett å bytte familie, skole og venner da jeg måtte flytte til en ny fosterfamilie. Derfor var det godt å få en god fostermor, fosterbror og også en god fosterbestemor som alltid har tid til meg, forteller Elizabeth. Hun takker også Norsk Fosterhjemsforeningen for hjelpen hun har fått der.

– Norsk Fosterhjemsforening er en viktig organisasjon som jobber for at vi fosterbarn skal vokse opp i trygge hjem. I foreningen møter jeg andre i samme situasjon. Både barn, ungdom og voksne. Det er godt å snakke med noen som forstår, sier Elizabeth. Bjørg støtter barnebarnet. – Alle burde støtte og stå opp for barn og ungdom som er ekstra sårbare. De unge gir oss eldre en rikere alderdom, mener Bjørg.

Støtt den viktige jobben som Norsk Fosterhjemsforening gjør for Elizabeth og de andre fosterbarna!

Klikk her for å bli støttemedlem!

5 gode grunner til å støtte fosterhjemssaken:
  • Som støttemedlem hjelper du oss i arbeidet for at ALLE som bor i fosterhjemmet skal ha trygge, gode og forutsigbare rammer

  • Flere medlemmer gir flere stemmer – flere stemmer styrker foreningens gjennomslagskraft!

  • Som støttemedlem bidrar til den fantastiske innsats alle fosterhjem gjør for barna og for samfunnet

  • Hold deg oppdatert om alt spennende som skjer på fosterhjemsfeltet

  • Norsk Fosterhjemsforening er den eneste organisasjonen i Norge som jobber for hele fosterhjemmet

Hjelp Elizabeth og de andre fosterbarna! Bli støttemedlem!
Det koster bare 100 kroner ut året.

Som støttemedlem bidrar du til at alle barn og unge som bor i fosterhjem skal få det de trenger for en trygg og forutsigbar oppvekst! Du støtter alle fosterhjem, besøkshjem og beredskapshjem i det viktige samfunnsoppdrag de står i. Du vil bli oppdatert på hva som skjer i foreningen og på fosterhjemfeltet, og får også mulighet å motta tidsskriftet Fosterhjemskontakt.