BLI MEDLEM!

Norsk Fosterhjemsforening er den eneste organisasjonen i Norge som jobber for at alle i fosterhjemmet, både barna og de voksne, skal ha trygge og forutsigbare rammer. Medlemmenes behov for rettigheter, veiledning og oppfølging, samt økonomiske rammer, for å ha stabile og gode fosterhjem, er våre primære interessepolitiske saker. Vi er en brukerorganisasjon. Jo flere medlemmer vi er – jo større brukerkompetanse og sterkere stemme inn mot myndigheter, fagdirektorater og politikere.

Alle typer godkjente fosterhjem, beredskapshjem, familiehjem, besøkshjem kan bli medlemmer hos oss. Medlemskapet koster 540,- pr kalenderår.

Barnevernstjenester, private Fosterhjemsaktører og tilsvarende ordninger er velkomne som støttemedlemmer. Det også besteforeldre eller andre pårørende. Et støttemedlemskap koster 540,- pr kalenderår.

Kommunale barnevernstjenester og andre private fosterhjemsaktører oppfordres også til å melde inn sine fosterhjem og andre godkjente ordninger, og betale medlemskap for disse.

Medlemsfordeler:

  • Landsdekkende Rådgivningstelefon – åpen hver torsdag mellom 09-15, telefon 465 00 847
    Vår rådgivningstjeneste gir medlemmer mulighet til å drøfte og snakke med en fagperson om situasjoner og problemstillinger som oppleves som vanskelige.
  • Tidsskriftet Fosterhjemskontakt med aktuelle artikler innen forskning på feltet, jus, rådgivning, kurs, aktiviteter i foreningen m.m.
  • Samvær og kontakt med andre fosterforeldre i ditt distrikt gjennom blant annet familiesammenkomster, møter, fagsamlinger og likemannsgrupper. Mer informasjon kan du lese i det enkelte fylket.
  • Kompetansepåfyll gjennom kurs, seminarer og andre aktiviteter som arrangeres sentralt i foreningen og i fylkesforeningene
  • Medlemspris på kurs og konferanser, temahefter, barnebøker, video og annet salgsmateriell
  • Mulighet for påvirkning gjennom styrearbeid i foreningen
  • Rabattert pris på medlemskap hos Barnevakten og andre medlemsfordeler foreningen kan tilby.

Gjennom å bli medlem samtykker jeg til Norsk Fosterhjemsforenings personvernerklæring.

Klikk her for å bli medlem

med faktura eller annen betaler