Oppføringer av

Høring – forslag til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Barne- og familiedepartementet har sendt på høring et forslag til en midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Det foreslås at reglene i midlertidig forskrift 3. april 2020 nr. 575, om tiltak og forenklinger for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd […]