Oppføringer av

En av seks vil bli fosterforeldre!

Nordlandsforskning undersøker nå hvor mange personer i Norge som kjenner til fosterhjem, hva dette er og går ut på, samt hvor mange som kunne tenke seg å stille opp. Dette er på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 1 av 6 av de spurte har nemlig svart at de kunne tenke seg å bli […]

Til informasjon

Flere av våre lesere benytter mobil, iPad og andre gadgets for å lese nyheter, sjekke e-post, besøke nettsteder og mer. Dette er en informasjon til dere som besøker hjemmesiden vår ved bruk av spesielt en mobiltelefon:

Fosterbarn hos slekt klarer seg best

En undersøkelse viser at fosterbarn som bor hos slekt eller hos noen i familiens nettverk klarer seg best. Rundt 30 prosent av barnevernsbarna i Harstad, det er samme prosent på landsbasis, blir plassert hos familie/nettverk. Det er ikke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) fornøyd med. De liker dårlig at bruken av slekt og nettverk har […]

Sommerinformasjon

Hei! Som dere sikkert har fått med dere, så har vi nylig gått over til en ny webplattform. Vi arbeider så raskt og så godt vi kan med å få overført all informasjon over til rett sted. Dette kan medføre til at ikke all informasjon ligger ute ennå, her spesielt med tanke på dokumenter, filer […]

Forslag til rammeverk for fosterhjem

Forslag til rammeverk for fosterhjem ble lansert i KS sine lokaler 23.06.2015. (Lanseringen er på film, tid ca. 1 time og 49 min) Denne rapporten fra KS og rapportene fra Barne-, ungdom- og familiedirektoratet er innspill til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets arbeid med Stortingsmeldingen. Meldingen skal behandles og besluttes av politikere i Stortinget i utgangen […]