Oppføringer av

Giga inspirasjonsdag

PsykiskhelseProffene er barn og unge med erfaring fra å ha møtt de systemene som skal hjelpe dem, når de har det vondt inni seg. Men hva hjelper og hva hjelper ikke? Hvordan må en god voksen i disse systemene være, for at flere skal få det bedre?

Meg og familiene mine

«Meg og familiene mine» er et prosjekt av Voksne for Barn i samarbeid med Norsk Fosterhjemsforening og Landsforeningen for Barnevernsbarn. Organisasjonen har mottatt midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til et filmprosjekt i 2015.

Grenseløs omsorg

«Unødvendig bruk av tvang er brudd på barns grunnleggende menneskerettigheter. I rapporten “Grenseløs omsorg” om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern ser vi at det er stor grunn til bekymring.» (sitat fra rapporten)

FO om budsjettet: – Nesten en «barnevernsbløff»

Så langt vi kan lese av Statsbudsjettet 2016 har ikke regjeringen prioritert barnevernet i 2016. De legger vekt på å fortsette arbeidet for et bedre barnevern. De legger vekt på forebygging og foreldrestøttende tiltak for å forebygge omorgsovertakelse. Avbyråkratisering og effektivisering, skole, barnehage mm.

Inger Oterholm disputerer

Inger Oterholm er førstelektor ved Diakonhjemmet høgskole og stipendiat på ph.d.-programmet i profesjonsstudier. Hun disputerer for graden ph.d. i profesjonsstudier over avhandlingen «Organisasjonens betydning for sosialarbeideres vurderinger». Les mer på HIOA.no