Oppføringer av Norsk Fosterhjemsforening

Brobyggerkurset 2015

Den 21. og 22. november 2015 arrangerte Norsk Fosterhjemsforening det første kurset i prosjektet “Brobygging mellom foreldre og fosterforeldre”. Det ble et godt møte og engasjerte deltakere kom med mange viktige bidrag til det videre arbeidet. Det ble delt både gode og dårlige erfaringer fra livet. Alle var enige om at prosjektet er svært viktig […]

Extra-tildelingen 2015

Norsk Fosterhjemsforening fikk tildelt midler til ett prosjekt Bedre Samarbeid. Målsettingen med prosjektet er å utvikle en samarbeidsguide som forebygger samarbeidsproblemer og hindre utilsiktede flyttinger. Målgruppen er fosterforeldre, fosterbarn og den kommunale barneverntjenesten.

Landsmøtet 2015

Landsmøtet er den øverste myndigheten i Norsk Fosterhjemsforening. Møtet holdes hvert annet år innen utgangen av oktober. Saker til landsmøtet fremmes av fylkesforeningene, hovedstyret og kontrollutvalget. Landsmøtet 2015 for Norsk Fosterhjemsforening ble avholdt 23. – 25. oktober på Quality Hotel & Resort Sarpsborg.

IFCO 2017

International Foster Care Organisation har verdenskonferanse annet hvert år. IFCO 2015 avholdes i Sydney, Australia – og vår generalsekretær, Tove M. S. Wahlstrøm, og styreleder, Torunn Hauen Aks, er deltakende på denne konferansen. De har nettopp gitt beskjed om at neste verdenskonferanse, IFCO 2017, skal avholdes i Malta!