Aktiviteter

Hei alle medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Aust-Agder (og de som er interessert i å melde seg inn i vår flotte forening).

Vi vil allerede nå opplyse om at vi våren 2019 skal til Evje og kjøre gocart. Dette er en familieaktivitet som passer for alle.

Etter gocart kjøring griller vi sammen.

Dag og klokkeslett vil vi sende ut pr. mail til alle medlemmer og også publisere på vår facebookside senere.

Hilsen

styret i Norsk Fosterhjemsforening

Aust-Agder