IFCO 2015

International Foster Care Organisation 2015 tar sted i Sidney, Australia, i november.

Å bli fratatt et barn

Tidligere denne måneden kom det en beskjed i Dagbladet fra en barnevernsmamma. Denne beskjeden har blitt svart av en barnevernsansatt, barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne og en fosterfar.

Les mer

Aktiv og Ung

Aktiv og ung tilbyr sommerferieavlastning / ferieuker i juli måned i Norefjell!

Dette er et tilbud for barn og ungdom mellom 9 og 18 år som vil få tett oppfølging, bli inndelt i grupper etter alder og mye mer.

Du kan lese mer om tilbudet her.

FosterhjemsRing

Et tiltak for fosterhjemsbarn fra Oslo hvor fosterhjemstjenesten i Oslo rekrutterer 6 familier til et nytt fosterhjemstiltak, en FosterhjemsRing.

Er dere en trygg og raus familie som kan utvide familien med et barn i alderen 6 – 12 år? Vil dere i tillegg kunne bidra til at et barn i samme aldersgruppe får et godt sted å være i avtalte perioder? Da kan dette være noe for dere.

Les mer om tiltaket her.

Enormt behov for flere fosterforeldre

Nesten 15.000 barn vil være i fosterhjem om ti år, viser en analyse NOVA har gjennomført. Behovet for flere fosterforeldre er enormt, og myndighetene gjør nå et krafttak for å rekruttere flere. I artikkelen kan du lese om Torunn Hauen Aks, styreleder i Norsk Fosterhjemsforening, og hennes fosterdatter, Maria Sølie. Du kan lese mer om […]

«Nordiske barn – Fokus på barn i fosterhjem»

Nordens Välfärdscenter har nylig avsluttet prosjektet «Nordiske barn – Fokus på barn i fosterhjem.» Prosjektet er gjennomført i samarbeid med noen av Nordens fremste eksperter på området, og har resultert i konkrete forslag til hvordan samfunnet kan forbedre omsorg for barn i offentlig omsorg.

Det blir en samling i Oslo, 27 mai 2015.
Les mer om opplegget her.

Oslo vil styrke tilbudet til fosterhjemsbarna

Norsk Fosterhjemsforening var invitert til deputasjon knyttet til Bystyremelding 1/2015 – Barnevern i Oslo 7.05.2015. Foreningen takker byråd Søreide for god prosess med de frivillige organisasjonene i forbindelse med denne bystyremeldingen, og at han vil styrke tilbudet til fosterbarn og fosterhjemmene i Oslo.
Det ble gitt muntlig og skriftlig innspill fra foreningen sentralt og lokalt. Helse- og sosialkomiteen ble oppfordret til å følge landet for øvrig hva fosterhjemmenes rammebetingelser angår.
Allerede tre utarbeidede rapporter fra Barne-, ungdom- og familiedirektoratet og en fra KS skal inngå i Stortingsmeldingen om helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen. Beslutningen i Stortinget med grunnlag i disse rapportene må også få effekt for Oslo. Ferdigstilles desember 2015.

Oslo byråd vil hjelpe fosterhjemsbarn med å fullføre skole og få et mer stabilt oppvekstmiljø ved å bedre veiledningen for fosterhjemsfamilier og rekruttere flere gode fosterfamilier.
Les mer i ABC Nyheter.