«Har du rom for en til?»

I dag er det over 11 000 barn og unge som bor i fosterhjem, og det er stadig etterspørsel på nye hjem. Denne uken er det oppstart for en ny runde – Rekrutteringskampanjen: Har du rom for en til?!

Les mer

En av seks vil bli fosterforeldre!

Nordlandsforskning undersøker nå hvor mange personer i Norge som kjenner til fosterhjem, hva dette er og går ut på, samt hvor mange som kunne tenke seg å stille opp. Dette er på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 1 av 6 av de spurte har nemlig svart at de kunne tenke seg å bli fosterhjem for et barn – det tilsvarer 16 prosent!

Les mer

Nordisk konferanse om familieråd og medvirkning

Den nordiske konferanse om familieråd og medvirkning finner sted i Oslo den 2. og 3. november 2015 og nå har du mulighet for å delta på en spennende konferanse!

Les mer

Til informasjon

Flere av våre lesere benytter mobil, iPad og andre gadgets for å lese nyheter, sjekke e-post, besøke nettsteder og mer. Dette er en informasjon til dere som besøker hjemmesiden vår ved bruk av spesielt en mobiltelefon:

Les mer

Fosterbarn hos slekt klarer seg best

En undersøkelse viser at fosterbarn som bor hos slekt eller hos noen i familiens nettverk klarer seg best.
Rundt 30 prosent av barnevernsbarna i Harstad, det er samme prosent på landsbasis, blir plassert hos familie/nettverk. Det er ikke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) fornøyd med. De liker dårlig at bruken av slekt og nettverk har på landsbasis hatt en nedgang de siste årene.

Les mer

Vi søker brobyggere

I forbindelse med prosjektet «Brobygging mellom foreldre og fosterforeldre» søker vi brobyggere i hele landet.

Les mer

Sommerinformasjon

Hei!

Som dere sikkert har fått med dere, så har vi nylig gått over til en ny webplattform.
Vi arbeider så raskt og så godt vi kan med å få overført all informasjon over til rett sted.
Dette kan medføre til at ikke all informasjon ligger ute ennå, her spesielt med tanke på dokumenter, filer og lignende.

Les mer

Forslag til rammeverk for fosterhjem

Forslag til rammeverk for fosterhjem ble lansert i KS sine lokaler 23.06.2015. (Lanseringen er på film, tid ca. 1 time og 49 min) Denne rapporten fra KS og rapportene fra Barne-, ungdom- og familiedirektoratet er innspill til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets arbeid med Stortingsmeldingen. Meldingen skal behandles og besluttes av politikere i Stortinget i utgangen av 2015.

Les mer

Invitasjon til Redd Barnas Barnerettighetsseminar 2015

På seminaret vil NKVTS formidle forskning om seksuelle overgrep mot barn, og brukerorganisasjonene, Utsatt mann og Støttesentre mot incest vil gi innblikk i skadevirkninger av seksuelle overgrep. Redd Barnas styreleder Nils Øveraas vil dele ut Redd Barnas rettighetspris. Kampanjen JEGERHER

Les mer

Nye veiledende KS satser

Fra og med 1 juli 2015 blir det nye veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem per måned.
Dette har varighet frem til sommeren 2016.

Les mer