Giga inspirasjonsdag

PsykiskhelseProffene er barn og unge med erfaring fra å ha møtt de systemene som skal hjelpe dem, når de har det vondt inni seg. Men hva hjelper og hva hjelper ikke? Hvordan må en god voksen i disse systemene være, for at flere skal få det bedre?

Les mer

Skrikende behov for flere fosterforeldre

Norske myndigheter venter 1000 enslige asylsøkere under 15 år til landet i løpet av året. Det er behov for å gi mange av dem norske fosterhjem, men så langt i år har kun 23 barn fått et nytt hjem i en fosterfamilie.

Les mer

Den nasjonale dialogkonferansen 2015

Styreleder Torunn Hauen Aks representerer Norsk Fosterhjemsforening i den nasjonale dialogkonferansen 2015. Det er lagt opp til at offentlige instanser og frivillige organisasjoner har stands under konferansen.

Les mer

Meg og familiene mine

«Meg og familiene mine» er et prosjekt av Voksne for Barn i samarbeid med Norsk Fosterhjemsforening og Landsforeningen for Barnevernsbarn. Organisasjonen har mottatt midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til et filmprosjekt i 2015.

Les mer

Grenseløs omsorg

«Unødvendig bruk av tvang er brudd på barns grunnleggende menneskerettigheter. I rapporten “Grenseløs omsorg” om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern ser vi at det er stor grunn til bekymring.» (sitat fra rapporten)

Les mer

Ettervernkonferanse

Konferanse om ettervern i barnevernet

Sted: Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus. Rom B113 – i Pilestredet 52 24 novemberDato og tid: tirsdag 24. november 2015 kl. 08.45 – 15.15

Les mer

FO om budsjettet: – Nesten en «barnevernsbløff»

Så langt vi kan lese av Statsbudsjettet 2016 har ikke regjeringen prioritert barnevernet i 2016. De legger vekt på å fortsette arbeidet for et bedre barnevern. De legger vekt på forebygging og foreldrestøttende tiltak for å forebygge omorgsovertakelse. Avbyråkratisering og effektivisering, skole, barnehage mm.

Les mer

ADHD?

Lurer du på om barnet ditt har ADHD?

Les mer

Invitasjon til dialogmøte om kontakt på sosiale medier

Dialogmøte om KONTAKT PÅ SOSIALE MEDIER MELLOM FORELDRE OG BARN SOM ER PLASSERT AV BARNEVERNET

Les mer

Inger Oterholm disputerer

Inger Oterholm er førstelektor ved Diakonhjemmet høgskole og stipendiat på ph.d.-programmet i profesjonsstudier. Hun disputerer for graden ph.d. i profesjonsstudier over avhandlingen «Organisasjonens betydning for sosialarbeideres vurderinger».

Les mer på HIOA.no