Å bli fratatt et barn

Tidligere denne måneden kom det en beskjed i Dagbladet fra en barnevernsmamma. Denne beskjeden har blitt svart av en barnevernsansatt, barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne og en fosterfar.

Les beskjeden fra en barnevernsmamma, og svarene fra en barnevernsansatt, Solveig Horne ogen fosterfar.

Les svaret fra et barnevernsbarn, som hele situasjonen i bunn og grunn handler om.