Vi ønsker innspill til forslag fra Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til sitt forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger. I denne omgang gjelder det barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanningene. Høringen gjelder følgelig åtte retningslinjer, én for hver utdanning.

Her kan dere lese utkast til retningslinjer:

Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om særlig å vurdere om innholdet i retningslinjene er i tråd med tjenestenes og brukernes behov. Departementet vil også ha tilbakemelding på omfanget av den enkelte retningslinje, og om innholdet i retningslinjene er gjennomførbart innen rammen av en bachelorutdanning. Videre vil departementet ha tilbakemelding på om det er noe som mangler eller som bør utgå i retningslinjene.

Har dere innspill som vi kan ta med oss videre? Skriv på Facebook eller send til post@fosterhjemsforening.no innen 20. juni!

Høring Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger

Høringsspørsmålene utskriftsvennlig format