Fosterhjemskontakt nr. 3 / 2019

Bladet som er i salg fra 14. juni 2019, har dette innholdet:

Aktuelle linker fra utgivelsen:.

Artikler:
«De sier at Jeppe drikker men ikke hvorfor», av Liv H. Wiborg, sosionom/cand.polit med hovedfag i sosialt arbeid fra NTNU.
«Stresset? La tankene vandre!», av Turid Berg-Nielsen, psykolog og professor i klinisk barnepsykologi.
«Kildesortering på nett»
av Kjellaug Tonheim Tønnesen, og «Klarer barna dine å avsløre snikereklame?» av Sjur Jansen – begge to fra Barnevakten.

Faglige spalter:
Spør rådgiver: Skilsmisse i fosterhjem
Juridisk spalte: Utkast til ny barnevernlov

Faste spalter:
På innsiden med Mona Marlene Lund
Tanker på tampen med Øydis SkogholtØnsker du å kjøpe siste nummer av Fosterhjemskontakt?
Send en e-post til post@fosterhjemsforening.no
Tidsskriftet koster kr. 65 + porto

Jeg vil bli Abonnement  (6 utgivelser) koster kr. 350 per år inkludert porto.
Jeg vil bli Medlem (6 utgivelser + medlemsfordeler) koster kr. 540 per år inkludert porto.