Fosterhjemskontakt nr. 2 / 2019

Bladet som er i salg fra 10. april 2019, har dette innholdet:

Aktuelle linker fra utgivelsen:.

Artikler:
«Adopsjon til barnets beste», av Marit Skivenes, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen og direktør for Center for Research on Direction and Paternalism og Hege Stein Helland, sosiolog og stipendiat ved Center for Research on Direction and Paternalism.
«Fra beredskapshjem til fosterhjem – ingen enkle løsninger, takk!», av Morten J. Johansson, avdelingsleder ved Gullhella barne- og familiesenter og Mette O. Marum, beredskapshjemskonsulent ved Gullhella barne- og familiesenter.
«Lite barn, sterke følelser – om å ta barnets følelser på alvor»
, av Heine Vestvik, Crux Hjem Solstrand

Faglige spalter:
Spør rådgiver: Bruk av barnetrygden
Juridisk spalte: Konfliktløsningsorgan på fosterhjemsområdet

Faste spalter:
På innsiden med Mona Marlene Lund
Tanker på tampen med Øydis Skogholt

Ønsker du å kjøpe siste nummer av Fosterhjemskontakt?
Tidsskriftet kan kjøpes fra vårt sekretariat, tlf 23 31 54 00 eller
e-post: post@fosterhjemsforening.no

Tidsskriftet koster kr 65,- + porto

Jeg vil bli Abonnement  (6 utgivelser) koster kr. 350,-/år inkludert porto.
Jeg vil bli Medlem (6 utgivelser + andre medlemsfordeler) koster kr. 540,-/år inkludert porto.