Fosterhjemskontakt nr. 4 / 2019

Bladet som er i salg fra 23. august 2019, har dette innholdet:

Aktuelle linker fra utgivelsen:.

Artikler:
«Brobyggerprogrammet», av Åse L. Larsen, adjunkt og spesialpedagog.
«Fysisk aktivitet hjelper ved ADHD», av Linda Hildegard Bergesen, doktorgrad i hvordan melkesyre påvirker hjerner.
«Å snakke med barn om vanskelige tema»
av Beate Heide og Rina Nicolaisen, spesialpedagoger.

Faglige spalter:
Spør rådgiver: Fosterungdom som skal ha barn
Juridisk spalte: Saker for Den europeiske menneskerettsdomstol

Faste spalter:
På innsiden med Mona Marlene Lund
Tanker på tampen med Øydis Skogholt

Ønsker du å kjøpe siste nummer av Fosterhjemskontakt?
Send en e-post til post@fosterhjemsforening.no
Tidsskriftet koster kr. 65 + porto

Jeg vil bli Abonnement  (6 utgivelser) koster kr. 350 per år inkludert porto.
Jeg vil bli Medlem (6 utgivelser + medlemsfordeler) koster kr. 540 per år inkludert porto.