Fosterhjemskontakt nr. 5 / 2018

Bladet som er i salg fra 19. oktober 2018, har dette innholdet:

Aktuelle linker fra siste utgave:

Artikler:
«Ekstra påfyll», av Beate Heide og Rina Nicolaisen, spesialpedagoger
«Kom ikke for nær», av Mari Kjølseth Bræin, psykologspesialist, RVTS øst/BUP Asker
«Med nesa i en skjerm», av Åse L. Larsen, redaktør

Faglige spalter:
Spør rådgiver: Kan vi få et fosterbarn til?
Juridisk spalte: Saker anlagt mot Norge for Menneskerettighetsdomstolen 

Faste spalter:
På innsiden med Mona Marlene Lund
Tanker på tampen med Øydis Skogholt

Ønsker du å kjøpe siste nummer av Fosterhjemskontakt?
Tidsskriftet kan kjøpes fra vårt sekretariat, tlf 23 31 54 00 eller
e-post: post@fosterhjemsforening.no

Tidsskriftet koster kr 65,- + porto

Jeg vil bli Abonnement  (6 utgivelser) koster kr. 350,-/år inkludert porto.
Jeg vil bli Medlem (6 utgivelser + andre medlemsfordeler) koster kr. 540,-/år inkludert porto.