Temasider

Gjennom vår rådgivningstjenesten mottar vi nærmere 400 henvendelser årlig fra blant annet fosterforeldre, fosterbarn, foreldre, barnevernstjenester, Bufetat og NAV. Vi får inn spørsmål om både stort og smått, men mange av sakene er alvorlige og komplekse. Vi opplever at en del  av de samme temaene går igjen og ønsker på denne siden å belyse disse.

Aktuelle temaer:

Spørsmål fra barn og unge

I foreningens fagblad Fosterhjemskontakt inviterer vi våre unge lesere til å sende inn spørsmål, skrive om ting som opptar dem og fortelle om positive eller negative ting som de ønsker å dele. Her kan du lese noen av spørsmålene som har kommet til oss.