Er du ungdom og bor i fosterhjem? Se her

Er du mellom 11 og 17 år, og bor i fosterhjem i Telemark, Buskerud, Vestfold, Aust- eller Vest-Agder?

Forskere ved RKBU vest, Uni Research gjennomfører nå ett forskningsprosjekt for å finne ut hvordan det går med ungdom som bor i fosterhjem. De undersøker ungdommenes psykiske helse, hvilke tjenestetilbud fosterfamiliene får, og hva som fremmer god helse og trivsel hos ungdommene. Denne kunnskapen brukes til å gi råd til de som arbeider med barn og ungdom om hvordan de kan hjelpe unge i fosterhjem. Rekrutteringen startet opp i Oktober 2016, og fortsetter ut februar 2017.

Norsk Fosterhjemsforening oppfordrer ungdom og fosterfamilier som mottar invitasjon til å svare på undersøkelsen. For at resultatene skal gjenspeile den faktiske hverdagen til unge i fosterhjem, er det viktig at så mange som mulig deltar. Følg lenken for å lese mer om studien. Du kan også trykke på lenkene for å lese brosjyrene som sendes ut sammen med invitasjonen til fosterfamiliene.

Nyhetssak: http://uni.no/nb/news/2016/10/11/hvordan-fosterbarna-greier-seg-i-ungdom/

E-brosjyre Ungdom: http://epapir.info/uni/fosterhjem/ungdom

E-brosjyre Voksne: http://epapir.info/uni/fosterhjem/voksne