Aktiviteter

INKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK FOSTERHJEMSFORENING TROMS
Tidspunkt: lørdag 23.02.19 kl. 11.00
Sted: Sydspissen Hotell Tromsø. 

DAGSORDEN:
1. Konstituering av årsmøtet; møteleder, sekretær, godkjenning av dagsorden og to til å underskrive protokoll.
2. Årsberetning.
3. Regnskap og revisjonsberetning.
4. Orientering om Norsk Fosterhjemsforening Troms regionsamarbeid.
5. Innkomne forslag.
6. Fylkesforeningens aktivitetsplan for 2019.
7. Fastsettelse av styrehonorar.
8. Budsjett.
9. Valg. NB; medlemmer som ikke har betalt kontingent, kan ikke inneha verv. Funksjonstid for alle verv er to år. Vi trenger flotte, engasjerte folk til styreverv, så meld deg gjerne!

Velkommen!

Marianne Sollund
Leder Norsk Fosterhjemsforening Troms