HVORDAN ER DET Å VÆRE FOSTERFAMILIE MED EGNE BARN?

Forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet er i disse dager ute med en landsomfattende spørreundersøkelse om hvordan det er å være fosterfamilie med egne barn.

Invitasjonen sendes til alle kommunale og statlige fosterhjem som er registrert med e-post adresser i Buf.etat.

Formålet med undersøkelsen er å skaffe mer kunnskap om hvordan fosterhjemsoppdraget påvirker familien som helhet, og særlig fosterforeldrenes egne barn.

Norsk Fosterhjemsforening oppfordrer alle som mottar invitasjonen om å delta.

Undersøkelsen er viktig fordi den vil øke kunnskapen om positive og utfordrende sider ved det å være fosterforeldre – og gi barna muligheten (på eget skjema) til selv å fortelle hvordan det er å vokse opp med fostersøsken.

Undersøkelsen vil også kartlegger fosterfamiliens erfaringer med veiledning og oppfølging, samt ulike grunner til at noen fosterhjem avslutter oppdraget, – for å se hva som kan gjøres bedre.

Ansvarlig for undersøkelsen er Tonje Gundersen, togun@oslomet.no, og Jorunn T. Jessen joruje@oslomet.no v/OsloMet, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.