Siste nytt om Stortingets behandling av Statsbudsjettet og overgangsordningen for fosterforeldre på trygdeytelser

I forbindelse med behandling av Finanskomiteens innstilling til statsbudsjett 2018 forleden, måtte statsråd Anniken Hauglie gi nærmere forklaring på hvorfor regjeringens gjennomføring av overgangsordningen for fosterforeldre på trygdeytelser kun omfatter fosterforeldre på arbeidsavklaringspenger og dagpenger. De som er interessert i å lese begrunnelsen for at kun enkelte grupper fosterforeldre tilgodeses i overgangsordningen, kan lese mer her.

Regjeringens forslag fikk flertall i avstemmingen over Finanskomiteens innstilling. Overgangsordningen for fosterforeldre på trygdeytelser vedtatt 11. mai 2017 omfatter derfor fortsatt kun dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Fosterforeldre på andre typer trygdeytelser som opplever redusert trygdeytelse fordi de mottar fosterhjemgodtgjørelse, må avvente utfall av Fosterhjemsutvalgets utredning. Norsk Fosterhjemsforening er kjent med at enkelte stortingsrepresentanter planlegger å fremme et nytt forslag i Stortinget som skal gå ut på at også andre trygdeordninger vil omfattes av overgangsordningen, og at man ikke må vente flere år på resultatet av dette, når disse spørsmål er utredet av regjeringen tidligere i forbindelse med Fosterhjemsmeldingen som kom i 2016.