Seminar: Barn og traumer

ISOP seminarer

BARN OG TRAUMER

PÅMELDINGFRIST: 19. JANUAR 2017

Gatenavn
Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantsgate 7, OSLO
Poststed
Start på Seminar
08. februar 2017
Påmeldingsfrist
19. januar 2017
Betalingsfrist
07. februar 2017
Om konferansen/seminaret
Kurset vil formidle hvordan barn opplever potensielt traumatiske hendelser, hvilke konsekvenser det kan få for barna, hva voksne rundt barnet skal være oppmerksomme på og det vil bli fokus på hvordan foreldre og andre viktige voksne i barnas liv kan hjelpe dem og integrere slike hendelser. Barn er helt avhengig av voksne for å mestre store påkjenninger i livet. Barn har dårligere integreringskapasitet enn voksne og er derfor mer sårbare for å utvikle vansker etter potensielt traumatiske hendelser. Uten klok og omsorgsfull støtte fra foreldre eller andre nære omsorgspersoner vil barn kunne slite med posttraumatiske vansker i lang tid etter en opplevd dramatisk hendelse. Barn kan leve med svært smertefulle minner som påvirker deres fungering i dagliglivet, uten at voksne er klar over dette fordi de ofte vegrer seg for å stille barna direkte spørsmål om hva de har opplevd. Vi skiller ofte mellom enkelstående traumer som opptrer en gang og som andre er kjent med og komplekse/kroniske traumer eller relasjonstraumer som påføres barna av dem som skulle beskytte dem og som ofte ikke er kjent utenfor familien. Traumatiske hendelser som repeteres i barnas liv, uten at voksne beskytter dem kan påvirke barnas utvikling og voksenliv på svært uheldig måte. Det mest skadelige for barns utvikling er når barn er redd og alene. Seminaret vil i hovedsak fokusere på enkelttraumer og integrering/behandling av disse, men og gi noe innsikt i kompleks traumatisering.

Pedagogisk metode: Forelesninger, summegrupper og spørsmål/refleksjon i plenum.

Foreleser(e)
Marianne Straume

Straume har arbeidet som psykolog i mer enn 25 år og er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi. Hun ledet i mange år det psykologiske arbeidet med kreftsyke barn og unge og deres familier ved Barneklinikken på Haukeland sykehus.

Siden 1995 har hun arbeidet i full klinisk praksis ved Senter for Krisepsykologi. Klinikken hennes omfatter her bla psykologisk oppfølging etter kriser, alvorlig sykdom, genetiske sykdommer, behandling av enkle og komplekse traumer og dissosiering, samt komplisert/traumatisk sorg. Hun har i nærmere 15 år veiledet grupper med fosterforeldre til barn som er pårørende til foreldre med psykisk sykdom og rus. Hun har og omfattende veiledningserfaring med helsepersonell som møter barn og unge som pårørende til alvorlig syke foreldre. Gjennom mer enn 20 år har hun vært engasjert som faglig ansvarlig på familiekurs på Montebellosenteret (rehabiliteringssenter for mennesker som rammes av kreft) der arbeidet omfatter samtalegrupper for barn og unge, samt veiledning av foreldre og familiesamtaler.

Hun har hatt det faglige ansvaret for den kollektive oppfølgingen av etterlatte det første året etter større katastrofer. Siste oppdrag var etter terrorangrepet på Utøya og i Algerie.

Målgruppe
Alle som er interesserte i temaet.
Program
 

 

Fra kl.08.45

ONSDAG 08. FEBRUAR 2017

 

Kaffe og registrering av deltakerne.

Kl. 09.30 MARIANNE STRAUME 

 

Definisjon av traume

Hvordan potensielt traumatiske hendelser påvirker barns utvikling og tilpasning

Reaksjoner etter traumatiske hendelser

Enkeltstående traumer og kompleks traumatisering

Beskyttende faktorer i barns liv

Hva påvirker barns mestring og integreringskapasitet

Kl. 11.45 LUNSJ
Kl. 12.45 MARIANNE STRAUME

 

Fortsette tema fra før lunsj

Hva voksne skal være oppmerksomme på

Hvordan snakke med barn som har opplevd dramatiske hendelser

Psykoedukativ intervensjon

Metoder for å hjelpe barn og regulere følelser

Konkrete metoder for å hjelpe barn etter potensielt traumatiske hendelser.

15.30 ca. SLUTT
Praktisk informasjon
Deltakerne registreres i den rekkefølge påmelding mottas. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Ved avbestilling inntil 14 dager før kurset må betales et gebyr på kr. 490,-. Etter dette tidspunkt må 100 % av kursavgift betales.

Husk å notere om man ønsker lunsj.

Hvis man har allergi og ønsker hensyntatt dette bes man notere dette i kommentarfelt.

Hvis man melder på 4 personer eller flere kan man skrive navn og stilling i «mail til ISOP» eller i kommentarfeltet.

Hvis påmeldte deltaker ikke kan møte opp kan plassen fritt disponeres av andre ansatt samme arbeidsplass.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset ved få påmeldte.

Vi tar forbehold om endringer i programmet, og fraskriver oss ansvar for endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Ønsker du ikke å motta epost fra ISOP Seminarer, send en epost med «stopp» og epostadresse til oss (cstensig@online.no) BEKREFTELSE Senest 3 dager etter påmeldingsfristen vil bekreftelse bli sendt ut fortrinnsvis pr. email. Hvis du ikke har mottatt noen bekreftelse må du ta kontakt med oss.

Primært sendes faktura ut som elektronisk faktura, evt. pr. email (sjekk også spamfilter) eller pr. post.

Husk å oppgi nøyaktig fakturadresse med fakturareferanse som gjør at fakturaen finner deg i systemet.  Endringer/ny faktura i etterkant vil medføre merkostnader.

Ved forespørsler om kurrset kan vi kontaktes pr. email eller pr. telefon 91122671.

Legg gjerne igjen beskjed på telefonsvarer og vi ringer deg tilbake. Adresse: ISOP Seminarer, Postboks 1073, 2305 HAMAR.

Seminaravgift
 Kr. 1.455,- inkl. kursmateriale, kaffe/te, kaker, frukt. Hver 4. deltaker fra samme arbeidsplass og påmeldt samlet får en kursavgift på kr. 727,50,-.

 

Lunsj
Lunsj kan bestilles
Detaljer om Lunsj
Kr. 215,- som serveres på en restaurant i nærmiljøet.

I det samme nærmiljø finnes mange andre kafeer og lunsjsteder, som kan brukes, hvis man ikke ønsker å benytte seg av vårt tilbud.

Hvis man har allergi og ønsker hensyntatt dette bes man notere dette i kommentarfelt.

Ordreinformasjon
For å melde deg på kan du klikke her!