Prosjekt: Fosterbarns psykiske helse

Forskerne ved Uni Research Helse er nå i sluttfasen av datainnsamlingen til prosjektet «Fosterbarns psykiske helse». Norsk Fosterhjemsforening er involvert i prosjektet som søkerorganisasjon. 

Undersøkelsen er fortsatt åpen for deltakelse. Fosterfamilier på Sør – og Østlandet har mottatt påmelding i posten, og vi oppfordrer våre medlemmer fra disse regionene til å delta.

Kortfilmen under illustrerer et av de mange temaene forskningsprosjektet «fosterbarns psykiske helse» undersøker.