Pressemelding fra Norsk Fosterhjemsforening

Tryggere rammer for fosterhjem?

Fosterhjemsutvalgets rapport «Trygge rammer for fosterhjem» foreligger i dag. Denne bidrar neppe til tryggere rammer for fosterhjem og derfor heller ikke til økt rekruttering av fosterforeldre, sier en skuffet styreleder Lene P. Våmartveit. 

Norsk Fosterhjemsforening har i mange år prøvd å få frem at et fosterhjem ikke er et vanlig hjem, men et hjem som skal gi spesialisert omsorg til barn med store sammensatte behov.  Mange fosterbarn har en bagasje med belastninger og smerteuttrykk som fosterhjemmet må ha garantier for å få hjelp til å kunne håndtere gjennom trygge rammer.

Det offentlige synes å fremstille fosterbarn som et hvilket som helst annet barn som bare trenger et vanlig hjem. Dette vitner om at man ikke har forstått kompleksiteten. Det bidrar til en romantisering av fosterhjemsomsorgen. Man underslår de særdeles store utfordringer som mange hjem står alene i. Når rammevilkårene som foreslås bygges på dette uriktige grunnsynet, bidrar det til tiltak som ikke treffer – og dermed økt utrygghet. For å skape trygghet trenger fosterhjem at man forstår deres hverdag.

Vi opplever det er et legmannsperspektiv og ikke et fagperspektiv som er grunnlaget for utvalgets forslag til løsninger.

Vi registrerer at man foreslår et konfliktløsningsorgan ved konflikter mellom barnevernstjeneste og fosterhjem, oppbygging av spisskompetansemiljø og mer forskning, men vi er nå på overtid med løsninger innen fosterhjemsomsorgen, og vi må se nøyere på hva dette konkret innebærer.

Utvalgets rapport skal på høring og Norsk Fosterhjemsforening vil nå lese utvalgets rapport grundig. På basis av tilbakemelding fra våre medlemmer vil vi komme med høringsinnspill.

 

 

Her kan du lese NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem:

Pdf: NOU 2018:18

Regjeringen.no: NOU 2018:18 

Pressemelding fra Fosterhjemsutvalget