Utvalg, råd og komiteer

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har som oppgave å påse at vedtekter og beslutninger blir fulgt.
Kontrollutvalget består av følgende personer som ble valgt på landsmøtet 2017:

Leder: Mette Christin Westergren
Mobil: 988 78 154
E-post: mettecw@yahoo.no

Medlem: Jan Ove Steinseth
Mobil: 992 88 838
E-post: jan.ove@steinseth.com

Nestleder: Bjørn Morten Holm
Mobil: 906 39 679
E-post: bjorn.morten.holm@hemit.no

Varamedlem: Geir Sørdal
Epost: gsoerd@online.no

Valgkomiteen

Valgkomiteen består av følgende personer:

Leder: Monica Sjursen Skogland
Mobil: 930 83 831
E-post: monica_sjursen@yahoo.no

Medlem: Monica Holst
Mobil: 911 53 949
E-post:  monicaholst@live.no


Nestleder: Marianne Sollund
Mobil: 975 18 251
E-post: niutiu@hotmail.com

Varamedlem: Frøydis Hordvik Stav
Mobil: 901 46 009
E-post: froestav@online.no

Veiledning for valgkomiteens arbeid