Utvalg, råd og komiteer

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har som oppgave å påse at vedtekter og beslutninger blir fulgt.
Kontrollutvalget består av følgende personer som ble valgt på landsmøtet 2017:

Leder: Mette Christin Westergren
Mobil: 988 78 154
E-post: mettecw@yahoo.no

Nestleder: Bjørn Morten Holm
Mobil: 906 39 679
E-post: bjorn.morten.holm@hemit.no

Medlem: Jan Ove Steinseth
Mobil: 992 88 838
E-post: jan.ove@steinseth.com

Varamedlem: Geir Sørdal
Epost: gsoerd@online.no

Valgkomiteen

Valgkomiteen består av følgende personer som ble valgt på landsmøtet 2017:

Leder: Mia Solberg
Tlf: 952 36 649
E-post: mia.solberg@fredfiber.net

Nestleder: Arild Ullebø
Mobil: 476 30 710
E-post: aulle@online.no

Medlem: Monica Sjursen Skogland
Mobil: 930 83 831
E-post: monica_sjursen@yahoo.no

Varamedlem: Marianne Sollund
Mobil: 975 18 251
Epost: niutiu@hotmail.com

Veiledning for valgkomiteens arbeid