Samarbeidspartnere

Norsk Fosterhjemsforening har samarbeid med diverse departementer, direktorater, Stortinget, ombud, offentlige etater, andre organisasjoner og media.

Organisasjoner Norsk Fosterhjemsforening er medlem av:

Frivillighet Norge

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Studieforbundet næring og samfunn

Voksne for barn

Norsk barnevernssamband