Norsk Fosterhjemsforenings organisasjonskart

Sist oppdatert: 05.02.2018

Norsk Fosterhjemsforening er en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. Foreningen er en landsdekkende og uavhengig interesseorganisasjon i forhold til politiske partier og trossamfunn.

Norsk Fosterhjemsforening består av et sekretariat lokalisert i Oslo og lokalforeninger i hvert fylke. En viktig del av foreningens virksomhet er å drive interessepolitisk arbeid opp mot nasjonale og lokale myndigheter for å bidra til å bedre kvaliteten på fosterhjemsomsorgen. Fylkesforeningene tilbyr videre en rekke aktiviteter og arrangementer rettet mot fosterbarn, fosterforeldre og fostersøsken.