Hovedstyret

Hovedstyret har i oppgave å lede foreningen og fatte vedtak i saker som ikke er tillagt andre organ.

Om Hovedstyret:
Hovedstyret består av 6 medlemmer som er leder, nestleder og 4 styremedlemmer, samt 4 varamedlemmer.  Styret velges for to år av gangen av Landsmøtet og bør sammensettes slik at alle regionene er representert. Det gjennomføres 6-7 hovedstryremøter  i løpet av et år.

Hovedstyrets oppgaver inkluderer blant annet:
– Utarbeide tiltaksplaner innefor rammene av handlingsplanen som Landsmøtet har vedtatt.
– Vedta årsbudsjett med bakgrunn i handlingsplanen og langtidsbudsjett.
– Ivareta arbeidsgiveransvar for ansatte i sekretariatet.
– Ivareta kontakt og samarbeid med fylkesforeninger og offentlige myndigheter.
– Inngå samarbeidsavtaler med andre foreninger.

Hovedstyret for perioden 2016 -2018

Leder
Torunn Hauen Aks
Mob.: 452 88 094
torunn_aks@hotmail.com

Nestleder
Solfrid Kjærvoll-Birkedal
Mob.: 924 31 082
solfrid.kb@gmail.com

Styremedlem
Helle Christensen
Mob.: 918 27 016
bentc@online.no

Styremedlem
Tommy Hæggernæs
Mob.: 908 77 868
tommy@trollnet.no

Styremedlem
Kjersti Garnes Overvik
Mob.: 413 30 664
kjerstigo@ntebb.no

Styremedlem
Solfid Ruud Rekdal
Mob.: 414 84 511
solfrid.rekdal@hotmail.com

Varamedlem
Pål Dahl Andersen
Mob.: 909 14 815
pda@lyse.net

Varamedlem
Undis Cecilie Haagensen
Mob.: 936 51 711
un_dis@hotmail.com

Varamedlem
Anne-Birgitte Løvlien
Mob.: 978 72 926
abl123@online.no

Varamedlem
Astrid Leren
Mob.: 970 73 044
gleren@online.no