Hovedstyret

Hovedstyret velges av Landsmøtet for to år om gangen, og har i oppgave å lede foreningen og fatte vedtak i saker som ikke er tillagt andre organ. Hovedstyret består av leder, nestleder og 4 styremedlemmer, samt varamedlemmer. Det gjennomføres 6-7 hovedstyremøter i løpet av et år.

Hovedstyrets oppgaver inkluderer blant annet:
– Utarbeide tiltaksplaner innefor rammene av handlingsplanen som Landsmøtet har vedtatt.
– Vedta årsbudsjett med bakgrunn i handlingsplanen og langtidsbudsjett.
– Ivareta arbeidsgiveransvar for ansatte i sekretariatet.
– Ivareta kontakt og samarbeid med fylkesforeninger og offentlige myndigheter.
– Inngå samarbeidsavtaler med andre foreninger.

Hovedstyret for perioden 2018 -2020

Leder
Lene Printzlau Våmartveit
Mob.: 404 68 219
styreleder@fosterhjemsforening.no

Nestleder
Merete Skaarud
Mob.: 975 89 945
mereteskaarud@gmail.com

Styremedlem
Helle Christensen
Mob.: 918 27 016
helly-c@online.no

Styremedlem
Tommy Hæggernæs
Mob.: 908 77 868
tommy@trollnet.no

Styremedlem
Solfid Ruud Rekdal
Mob.: 414 84 511
solfrid.rekdal@hotmail.com

Styremedlem
Inge Kirknes
Mob.: 486 06 724
ingekirknes@gmail.com

Varamedlem
Svein Vidnes
Mob.: 416 46 495
sveinvidnes@hotmail.com

Varamedlem
Anne-Birgitte Løvlien
Mob.: 978 72 926
abl123@online.no