Om organisasjonen

Norsk Fosterhjemsforening har som mål å være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. Foreningen er en landsdekkende og uavhengig interesseorganisasjon i forhold til politiske partier og trossamfunn.

Våre viktigste oppgaver inkludere:

  • å drive interessepolitiskarbeid mot nasjonale og lokale myndigheter
  • å sikre godt samarbeid med offentlige institusjoner og andre relevanet organisasjoner
  • å drive opplæring gjennom kurs- og informasjonsvirksomhet
  • å gi råd og veiledning til våre medlemmer
  • å spre informasjon om fosterhjemsarbeid gjennom media, internett og egne publikasjoner
  • utgivelse av foreningens fagblad Fosterhjemskontakt