Velkommen til Norsk Fosterhjemsforening Oppland

Informasjon

På vår side har du mulighet for å finne ut mer om hvem vi er. Til høyre, under OPPLAND, kan du navigere deg rundt og lese om våre aktiviteter, hvem vi er, nyheter, hvordan du kan ta kontakt med oss og andre alternativer.

E-post og adresse
Vi sender ut informasjon via epost og brev. Vær vennlig å melde i fra om adresseforandring og ev. forandring av epostadresse.

Vi trenger deg!
Det er styret i hver fylkesforening som er ansvarlig for aktiviteter og andre tilbud lokalt.  For at du som medlem skal få mest mulig ut av ditt medlemskap er vi i styret avhengig av tilbakemeldinger og tips fra deg vedrørende aktiviteter, samlinger eller lignende som du ønsker at foreningen skal arrangere. Du finner vår kontaktinformasjon i menyen til høyre.

Følg oss på Facebook!
Facebook har blitt en viktig informasjons- og kommunikasjonskanal som foreningen ønsker å benytte aktivt. Vårt mål er å bruke Facebook til å spre informasjon om foreningens arbeid og aktiviteter, samt viktige hendelser tilknyttet fosterhjemsområdet. Videre ønsker vi å legge til rette for dialog med dere som medlemmer, tillitsvalgte og andre som ønsker å følge oss.

Hvorfor følge oss på Facebook?
Her er to gode grunner til at du bør like Norsk Fosterhjemsforening:

  1. På Facebook vil du få informasjon om det viktigste som skjer i foreningen, nye høringer og lovendringer, kurs og aktiviteter, samt aktuelle nyhetssaker.
  2. På Facebook kan du hjelpe oss med å synliggjøre foreningen gjennom å spre vårt budskap og saker.

Du finner oss:

  • Ved å trykke på Facebook logoen under.
  • Eller gjennom å søke direkte på Norsk Fosterhjemsforening i søkefeltet øverst på din Facebookside.
  • Norsk Fosterhjemsforening Oppland har også en egen facebookside. Denne er «hemmelig» av hensyn til medlemmene. Dersom du ønsker å bli med i Norsk Fosterhjemsforening Oppland sin facebookgruppe sender du mail til post@fosterhjemsforening.no med forespørsel eller klikker på denne linken: Norsk Fosterhjemsforening Oppland

Nyheter

INFORMASJONSMØTE om nye samtalegrupper:
Mandag 17. september kl 19 på Otta, Sel frivilligsentral, Ola Dahls gate 12.
Tirsdag 18. september kl 19 på Lillehammer, Lillehammer frivilligsentral, Kirkegata 53.

VELKOMMEN til alle.
Alle fosterhjem fra Lillehammer og nordover vil få tilsendt brev i begynnelsen av september. Del gjerne med de fosterhjemmene som ikke er medlemmer av Norsk Fosterhjemsforening Oppland

Påmelding til:
Heidi Nordengen
Mailadresse: heidinordengen@gmail.com
Mobil: 45617371


Samtalegrupper høsten 2018.

Møteplassen for fosterfedre på Seljelia, Gjøvik.
Alle dager torsdag kl 1830-2100
23. august
20. september
18. oktober
15. november
13. desember
Kontaktperson Rolf Dysthe 45617370

Samtalegruppe på Seljelia, Gjøvik.
Alle dager tirsdag kl 1800-2030
21. august
18. september
16. oktober
13. november
11. desember
Kontaktperson Heidi Nordengen 45617371

Samtalegruppe på Hjertebo, Gran.
Alle dager torsdag kl 1830-2100
6. september
11. oktober
1. november
6. desember
Kontaktperson Cathrine Bøhleng 92289046

Samtalegruppe på dagtid på Hadeland, møtested rulerer.
16. oktober
13. november
11. desember
Kontaktperson Merete Skaarud

VELKOMMEN