Velkommen til Norsk Fosterhjemsforening Oppland

Informasjon

På vår side har du mulighet for å finne ut mer om hvem vi er. Til høyre, under OPPLAND, kan du navigere deg rundt og lese om våre aktiviteter, hvem vi er, nyheter, hvordan du kan ta kontakt med oss og andre alternativer.

E-post og adresse
Vi sender ut informasjon via epost og brev. Vær vennlig å melde i fra om adresseforandring og ev. forandring av epostadresse.

Vi trenger deg!
Det er styret i hver fylkesforening som er ansvarlig for aktiviteter og andre tilbud lokalt.  For at du som medlem skal få mest mulig ut av ditt medlemskap er vi i styret avhengig av tilbakemeldinger og tips fra deg vedrørende aktiviteter, samlinger eller lignende som du ønsker at foreningen skal arrangere. Du finner vår kontaktinformasjon i menyen til høyre.

Følg oss på Facebook!
Facebook har blitt en viktig informasjons- og kommunikasjonskanal som foreningen ønsker å benytte aktivt. Vårt mål er å bruke Facebook til å spre informasjon om foreningens arbeid og aktiviteter, samt viktige hendelser tilknyttet fosterhjemsområdet. Videre ønsker vi å legge til rette for dialog med dere som medlemmer, tillitsvalgte og andre som ønsker å følge oss.

Hvorfor følge oss på Facebook?
Her er to gode grunner til at du bør like Norsk Fosterhjemsforening:

  1. På Facebook vil du få informasjon om det viktigste som skjer i foreningen, nye høringer og lovendringer, kurs og aktiviteter, samt aktuelle nyhetssaker.
  2. På Facebook kan du hjelpe oss med å synliggjøre foreningen gjennom å spre vårt budskap og saker.

Du finner oss:

  • Ved å trykke på Facebook logoen under.
  • Eller gjennom å søke direkte på Norsk Fosterhjemsforening i søkefeltet øverst på din Facebookside.
  • Norsk Fosterhjemsforening Oppland har også en egen facebookside. Denne er «hemmelig» av hensyn til medlemmene. Dersom du ønsker å bli med i Norsk Fosterhjemsforening Oppland sin facebookgruppe sender du mail til post@fosterhjemsforening.no med forespørsel eller klikker på denne linken: Norsk Fosterhjemsforening Oppland

NYHETER


SAMTALEGRUPPE PÅ LILLEHAMMER!

Sted: Underetasjen Adventkirken ved Skogli helse og rehabilitering senter, Fredrik Colletts vei 13
Dag: Tirsdag 20. november
Tidspunkt: 19.00

Kontaktperson: Linda Bach, obach@online.no

Med vennlig hilsen
Norsk Fosterhjemsforening Oppland


 FAMILIEDAGEN ER AVLYST GRUNNET DÅRLIG OPPSLUTNING

VELKOMMEN TIL FAMILIEDAG!

Norsk Fosterhjemsforening Oppland ønsker alle sine medlemmer hjertelig velkomne til familiedag på Tyrili klatring på Lillehammer.

Sted: Tyrili klatring, Sliperivegen 2
Dag: Lørdag 10. november
Tidspunkt: 13.00-15.00

Norsk Fosterhjemsforening Oppland betaler for barna og sikrere.

Voksne som vil klatre betaler kr. 160 for inngang og leie av sko og sele.

Vi i styret håper og tror at det er flere enn oss som blir sultne etter et par aktive timer. Vi bestiller bord på Peppes Pizza, Storgata 69. Familiene betaler hver for seg. Påmeldingsfrist lørdag 27. oktober, både for klatring og mat etterpå.

Noe du lurer på? Ta kontakt med Heidi Nordengen på mobil 4561737

Vi gleder oss til å møte dere og ønsker alle en fortsatt fin høst.

Med vennlig hilsen
Norsk Fosterhjemsforening Oppland

FAMILIEDAGEN ER AVLYST GRUNNET DÅRLIG OPPSLUTNING 


Samtalegrupper høsten 2018.

Velkommen til samtalegruppe på Lillehammer og Otta.

Lillehammer:
Sted: Underetasjen Adventkirken ved Skogli helse og rehabilitering senter, Fredrik Colletts vei 13
Dag: tirsdag 23. oktober
Klokkeslett: 19.00

Otta:
Sted: Sel frivilligsentral, Johan Nygårds gate 12
Dag: fredag 26. oktober
Klokkeslett: 12.00-14.30

Gjelder for begge steder:
Vennligst gi beskjed hvis du/dere ikke kan komme.
Sted, dag og tid framover avtales på møtet.
Hvem som skal være kontaktperson må også avklares.

Spørsmål?
Ta kontakt med
Heidi Nordengen

Møteplassen for fosterfedre på Seljelia, Gjøvik.
Alle dager torsdag kl 1830-2100
23. august
20. september
18. oktober
15. november
13. desember
Kontaktperson Rolf Dysthe 45617370

Samtalegruppe på Seljelia, Gjøvik.
Alle dager tirsdag kl 1800-2030
21. august
18. september
16. oktober
13. november
11. desember
Kontaktperson Heidi Nordengen 45617371

Samtalegruppe på Hjertebo, Gran.
Alle dager torsdag kl 1830-2100
6. september
11. oktober
1. november
6. desember
Kontaktperson Cathrine Bøhleng 92289046

Samtalegruppe på dagtid på Hadeland, møtested rulerer.
16. oktober
13. november
11. desember
Kontaktperson Merete Skaarud 97589945

VELKOMMEN