Vi ønsker innspill til spørsmål fra Fosterhjemsutvalget

Fosterhjemsutvalget som skal komme med en offentlig utredning om fosterhjemsomsorgen, har bedt om at vi gir innspill på følgende spørsmål:

  • Faglig veiledning tilpasset det enkelte fosterhjemmet/ barnet. Hva innebærer dette i praksis, hva krever det av kommunene og hvilke fosterhjem er det som særlig savner tilpasset faglig veiledning?
  • Frikjøp. Har dere tanker og vurderinger om i hvilke tilfeller dette er et nyttig forsterkingstiltak? Er det tilfeller hvor dere vil fraråde frikjøp? Er det etter deres mening ønskelig med retningslinjer eller nærmere regler om bruken av frikjøp?

Vi i Norsk Fosterhjemsforening er glad for å få innspill fra dere fosterforeldre som vi kan ta med videre i vårt innspill til utvalget. Frist for innspill til oss er 20. oktober. Skriv på Facebook eller send til post@fosterhjemsforening.no