Innspill: omfang og gjennomføring av samvær

På lik linje med forespørsel om tilsyn har vi mottatt et ønske om innspill til samvær.

Hvilke erfaringer har dere  knyttet til omfang og gjennomføring av samvær?

  • hvilke utfordringer fosterforeldre har når det gjelder barnets reaksjoner før og etter samværene
  • tilrettelegging fra deres side
  • hvilke innspill har dere til formuleringen av en slik  bestemmelse.

OsloMet har fått oppdraget av Bld og deres første  utkast skal være ferdig 1 sept.

Norsk Fosterhjemsforening ble kontaktet først 7. juni, og vi vil ha møte med Professor dr. jur Elisabeth Gording Stang den 21. juni.  Vi ønsker derfor innspill fra dere innen 20. juni til post@fosterhjemsforening.no eller på vår Facebookside!